Frisse school

Onderzoeken wijzen uit:
‘Veel te hoge CO2 concentraties in de klas!’

Muffe klaslokalen met veel te hoge CO2 concentraties (>1200PPM) zorgen voor slechte leerprestaties, vermoeidheid en concentratieverlies bij zowel leerlingen als leerkrachten. Soms zijn er in het verleden al maatregelen in de school getroffen al dan niet met subsidie “Frisse School”. Meestal heeft dit uiteindelijk niet geleid tot een beter klimaat in de klaslokalen.

 

 

Oplossing

Een frisse School voorziet in een gezonde en prettige leeromgeving. Dit wordt bereikt door het CO2 gehalte in de klas op de  juiste (lage) waarde te houden. Bakos analyseert, optimaliseert en verbetert de huidige installaties en stemt deze zodanig op elkaar af dat zij zeer efficiënt met elkaar samenwerken. Daarnaast kunnen wij de klaslokalen voorzien van ioniserende volspectrum daglicht TL buizen. Door ionisatie worden stof, fijnstof, rook, geurtjes, pollen, mijten en bacteriën uitgeschakeld.

Door onze oplossing worden leerlingen en leerkrachten veel minder snel vermoeid en kunnen zij zich veel langer concentreren. U zult versteld staan van de mogelijke (enorme) verbeteringen die wij vaak al met beperkte middelen voor uw school kunnen realiseren.

Hoe gaat Bakos te werk?

1. Bakos meet per lokaal het CO2 gehalte (en eventueel andere zaken zoals tocht, slecht functionerende installaties, etc.) en stelt aan de hand hiervan een ….Probleemanalyse op.
2. Bakos ontwerpt een Frisse School Plan en stelt een Programma Van Eisen (PVE) op.
3. Dit PVE gaat naar 3 aanbieders. In overleg met u als opdrachtgever wordt de winnende aanbieder gekozen.
4. Bakos begeleidt, coördineert en voert het gehele project uit (dus ook de aansturing van onderaannemers). Alles in 1 hand en dus ook maar 1 aanspreekpunt ….voor u.als klant!
5. Bakos levert u het project op en volgt (op afstand) alle relevante systemen en installaties gedurende 3 maanden. De gemeten resultaten worden vergeleken met ….de.vooraf gewenste prestatieverbeteringen. Als vastgesteld is dat de gewenste verbeteringen gehaald zijn, volgt de definitieve oplevering.

Welke voordelen heeft dit voor u?

• Uw school wordt een gezonde leer- en werkomgeving voor zowel leerlingen als ook leerkrachten
• Onze techniek is toepasbaar binnen elke school
• Bakos pakt de problemen per lokaal aan
• Het CO2-gehalte wordt geregeld met een minimaal verbruik van energie
• Voor onze oplossing zijn vrijwel geen (extra) kanalen door de school nodig
• U heeft vooraf duidelijkheid over de hoogte van de investering
• Optie: U heeft op afstand inzicht in de status van de gebouwen middels Bakos Energy Aware

Door onze oplossing worden leerlingen en leerkrachten veel minder snel vermoeid en houden zij aanzienlijk langer hun concentratie vast. U zult versteld staan van de enorme verbetering die wij voor uw school kunnen realiseren en dat tegen geringe kosten!

Wilt u meer weten of een afspraak met ons maken?

Mail of bel ons 055-7600024!